Gwarancja

GWARANCJA I ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

 

MEBLE Z DREWNA I FORNIROWANE

1. Każdy mebel należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Meble z litego drewna lub naturalnego forniru należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze od 8 do 36 stopni Celsjusza oraz wilgotności powietrza 35% do 72%.

3. Meble z litego drewna lub naturalnego forniru należy ustawić w odległości przynajmniej 1 metra od źródeł ciepła (grzejnik, kominek) oraz w miejscu w którym nie są narażone na bezpośrednie, długotrwałe operowanie promieni słonecznych.

4. Powierzchnie robocze mebli z litego drewna lub naturalnego forniru należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z gorącymi naczyniami, alkoholem, rozpuszczalnikami, zmywaczami itp. Ponieważ mogą spowodować trwałe uszkodzenia powierzchni , lub doprowadzić do odbarwień lub zmatowień.

5. W celu zabezpieczenia powierzchni zaleca się stosowanie podkładek.

6. Rozlane płyny lub inne zabrudzenia organiczne i mineralne należy usuwać bezpośrednio po powstaniu.

7. Przedmioty o ostrych krawędziach mogę spowodować uszkodzenia w postaci zarysowań, wgnieceń itp.

8. Meble przeznaczone do samodzielnego montażu należy montować w oparciu o instrukcję montażu.

Zasady czyszczenia i konserwacji mebli z drewna i fornirowanych

1. Meble wykonane z litego drewna lub naturalnego forniru należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do takich powierzchni.

4. Niezależnie od materiału z którego wykonany jest mebel, w celu usuwania zabrudzeń, zalecamy stosowanie wilgotnej ściereczki z mikrofibry.

5. Do czyszczenia nie należy stosować środków zawierających silne detergenty a w szczególności rozpuszczalniki, środki ścierne, środki barwiące, silne środki odtłuszczające oraz twardych, szorstkich gąbek lub ściereczek.

 Pozostałe informacje

1. Wszystkie meble ulegają naturalnemu procesowi starzenia oraz zużycia.

2. Wraz z użytkowaniem mebli, z czasem, mogą wystąpić różnice koloru pomiędzy poszczególnymi elementami mebla (stoły rozkładane, szafki pod telewizor).

3. Próbki drewna i jego wybarwień przedstawianych na stronach internetowych mają charakter poglądowy i nie należy oczekiwać idealnej kopii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się oglądnięcie towaru przed dokonaniem zakupu, w magazynie lub na ekspozycji importera.

4. Należy zachować szczególną ostrożność przy rozpakowywaniu mebli.

5. Wszystkie meble należy bezzwłocznie rozpakować po ich otrzymaniu i do czasu całkowitego zmontowania nie wyrzucać żadnych elementów opakowania, ponieważ mogą one zawierać akcesoria niezbędne do prawidłowego montażu.

WARUNKI GWARANCJI MEBLI Z DREWNA I FORNIROWANYCH

Okres gwarancji na meble z drewna i fornirowane wynosi 1 rok.

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy.

Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej. Powinno zawierać dokładny opis wady i może być przesłane w identyczny sposób jak zamówienie.

Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

Za prawidłowy montaż zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do mebla oraz jego ustawienie odpowiada Kupujący.

Jeżeli po zgłoszeniu reklamacji nie dokonano oględzin, przyjmuje się, że w przypadku, gdy Gwarant nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni, uznał reklamację za zasadną.

O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.

W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.

Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie przedmiotu do stanu zgodnego z umową można wykonać poprzez dosłanie do sklepu (sprzedawcy) elementów zamiennych. Gwarant zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Kupującego w lokalu przez serwis Gwaranta.

O sposobie i terminie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli wynikające z:

-niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,

-błędów montażowych,

-użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,

-braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,

-tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych,

-różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu.

-szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.

-naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie

A także:

-w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów stwierdzone w momencie zakupu,

-widoczne w momencie zakupu.

-wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla,

Wady nie objęte gwarancją mogą być usuwane odpłatnie.

       W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, lub całych mebli   na wymianę reklamacyjną, czas wykonania reklamacji może ulec wydłużeniu do kilku miesięcy o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

MEBLE TAPICEROWANE

 Charakterystyka surowców używanych do produkcji mebli tapicerowanych i wyrobów gotowych.

1.   Materiały pokryciowe mogą wykazywać typowe cechy dla tkanin tapicerskich, takie jak: wrażliwość na dotyk i mienienie się tzn. zróżnicowanie połysku i odcienia uzależnione od kąta padania światła nawet w tej samej partii materiału, mikrofibryzacja ( piling) włókien na skutek tarcia innych tkanin, np. ubrań , narzut, koców, elektryzowanie się tkanin.

2.   "Lustra siedzisk"   czyli widoczne ślady ciała, które powstają na skutek wagi, ciepłoty ciała oraz wilgotności otoczenia, w którym eksploatowany jest mebel, należy uznać za cechy charakterystyczne.

3.   Zróżnicowany sposób wykorzystania poszczególnych elementów oddziałuje na twardość i optyczny wygląd zestawu. Uwarunkowane tym trwałe rozciągnięcia i fałdy są typowym zjawiskiem.

4.   W przypadku poduch siedziskowych i oparciowych z luźnym wypełnieniem powstawanie fałd i zmian, pochodzące podczas eksploatacji w wypełnieniu i komforcie siedzenia, są typowe i należy uznać je za cechy zaprojektowanego wzoru.

5.   Nasze meble maja charakter wypoczynkowy; w wybranych modelach wprowadzono rozwiązania poprawiające ich funkcjonalność.

6.   Ze względu na zastosowanie miękkich pianek mogą wystąpić różnice kształtów i wymiarów porównywalnych mebli oraz rzeczywistych wymiarów w stosunku do wymiarów katalogowych do ±5 cm.

7.   Meble tapicerowane np. narożniki, sofy, fotele, hockery (taborety, pufy) bez funkcji mają charakter wypoczynkowy w pozycji siedzącej, natomiast  meble z funkcją spania np. narożniki, sofy służą do spania okazjonalnego.

 Zasady użytkowania i konserwacji mebli tapicerowanych

1.   Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Siadanie lub stawanie na płytę zagłówka, podłokietnikach, krawędziach oparć i siedzisk, pojedynczych drewnianych listwach sprężynujących może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w meblu.

2.   Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obicia mebla.

3.   W wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać po przez ręczne uformowanie poduch, podłokietników i siedzisk.

4.   Podczas przestawiania meble lub elementy zestawu należy przenosić, chwytając je od spodu za sztywne części konstrukcji nośnej. Kategorycznie nie należy chwytać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy), gdyż może to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub rozdarcie materiału pokryciowego. Mebla nie należy przesuwać. Ostre krawędzie stópek mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia podłogi.

5.   Mebli tapicerowanych nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych źródeł ciepła, takich jak: grzejniki, kuchenki, piece.

6.   Meble należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy przekraczać 70% wilgotności powietrza w miejscu użytkowania mebla.

7.   Naturalne efekty użytkowania objawiające się w postaci marszczeń pokrowców oraz przemieszczenia miękkiego wypełnienia we wkładach oparć, siedzisk lub podłokietników można zlikwidować po przez ręczne wygładzenie, klepanie, wstrząsanie i ponowne uformowanie kształtu, a także w przypadku trwałych odkształceń wypełnienia w wyniku intensywnej eksploatacji, uzupełnienie wypełnienia poprzez dodanie dodatkowej warstwy pianki.

8.   Materiał pokryciowy należy utrzymywać w czystości. Tkaniny szczotkować od czasu do czasu miękką szczotką z naturalnego włosia bądź odkurzać przy użyciu nasadki czyszczącej do tapicerki. Zmechacenia (piling) usuwać w warunkach domowych w ramach dbałości o estetyczny wygląd mebla.

9.   Tkanin pokryciowych nie prać mechanicznie.

10. Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących zawierających w składzie naftę, alkohol lub inne rozpuszczalniki.

11. Płynne zbrudzenia usuwać natychmiast po przez osuszenie dobrze wchłaniającą ściereczką.

12. Należy unikać narażania tapicerki na mocne, punktowe napięcia (np. skakanie po meblu), których skutkiem mogą być rozejścia, rozdarcia lub prucie szwów oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

13. Wszelkie narzuty, koce itp. stosowane do przykrywania tkanin tapicerskich po stronie, z którą stykają się z powierzchnią tapicerki, nie mogą mieć żadnego włosia (powierzchnie powinny być gładkie), gdyż może nastąpić połączenie włókien narzuty z włóknami tkaniny obiciowej i powstanie ciężkich do usunięcia włóknistych „kulek” (piling).

14. Należy bezwzględnie unikać kontaktu tkanin tapicerskich w jasnych kolorach z tkaninami, które mogą „puszczać” barwnik (np. jeansy, ubrania, koce i poduszki w intensywnych kolorach) ponieważ grozi to trwałym zafarbowaniem tapicerki (nie jest to wada tkanin tapicerskich). Jednocześnie należy pamiętać, że meble wykonane z tkanin w intensywnych kolorach (między innymi czerwień, granat, brąz), pod wpływem czynników uaktywniających farbowanie, również w początkowej fazie użytkowania mogą puszczać barwnik, co jest naturalną cechą tkanin farbowanych całościowo i należy unikać siadania w jasnych ubraniach.

 WARUNKI GWARANCJI MEBLI TAPICEROWANYCH

  1. Okres gwarancji na Meble tapicerowane wynosi 1 rok.
  2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
  3. Szczegóły dotyczące składania reklamacji zamieszczone są w Regulaminie Sprzedaży:

(§ 6 Reklamacje i zwroty)

     Gwarancją nie są objęte:

1.   Zabrudzenia, efekty niewłaściwych prób czyszczenia, jak również szkody spowodowane przez zwierzęta domowe , uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji .Zasady użytkowania i konserwacji są zawarte w pkt. 2 Instrukcji Użytkowania i Konserwacji Mebli Tapicerowanych .

2.   Zmiany wynikające z napraw lub przeróbek mebli wykonanych przez lub na zlecenie Kupującego osobą trzecim.

3.   Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli, montażu oraz użytkowania, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od Gwaranta.

4.   Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu.

5.   Cechy typowe dla wyrobu i materiałów, z których jest on wykonany wskazane w punkcie 1 "Charakterystyka wyrobu"  w Instrukcji Użytkowania i Konserwacji Mebli Tapicerowanych.

6.   Zmiany zachodzące naturalnie w wyniku eksploatacji mebla.

7.   Zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną , intensywną eksploatacją poszczególnych powierzchni.

8.   Różnice w twardości i wysokości pojedynczych elementów i podzespołów, uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi, jak również wielkością poszczególnych elementów.

9.   Pofałdowania i różnorodności powierzchni mebla wynikające z zaprojektowanych cech wzoru.

10. Różnice w strukturze i odcieniu elementów drewnianych mebla oraz różnice w odcieniu i strukturze materiałów pokryciowych między próbnikiem a wykonanym meblem.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.