H743

Symbol

Nazwa towaru

Cena

Wymiary

cm

Długość

Głębokość

Wysokość

H743-134

BIURKO Z BLATEM PODNOSZONYM

2411

152

71

79

H743-34

BIURKO

2063

152

71

79

H743-34R

DOSTAWKA BIURKA

1266

122

51

79

H743-70

REAGAL

2355

114

41

191