UNIVERSAL - "SUMMER HILL"

    Cena pln brutto Wymiary cm
987634 KRZESLO 832 56 56 102
987635 KRZESLO 921 69 56 102
987670C KOMODA + NADSTAWKA 7380 155 53 107
987839 STOLIK PODNOSZONY 1879 107 107 46