Warunki gwarancji na meble oraz oświetlenie firmy P.H.U.”Queen” S.C.

1. Gwarancja na meble oferowane przez www.queen-meble.pl objęte są 12 miesięczną gwarancją licząc od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje meble oraz oświetlenie pod warunkiem ich właściwego zmontowania oraz prawidłowego użytkowania zgodnie z zasadami użytkowania.
4. Warunkiem uznania reklamacji jest stosowanie się do przedstawionych poniżej zasad użytkowania

Gwarancji nie podlegają:

 • meble lub oświetlenie z wadami jawnymi, które widoczne były w dniu zakupu. Wady i uszkodzenia w wyniku, których obniżono cenę zakupu.
 • uszkodzenia, które spowodowane były nieostrożnym transportem, przemieszczaniem mebli oraz montażem mebli i oświetlenia jeśli zostały one wykonane przez kupującego.
 • uszkodzenia i wady powstałe w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego z zasadami użytkowania i przechowywania mebli oraz oświetlenia.
 • zmiany zachodzące w meblach będące, naturalnym procesem np. zmiana połysku lakieru lub barwy powierzchni będące wynikiem ich użytkowania, w przypadku przykrycia części mebla np. serweta, szkło itp.
 • zarysowania wynikające z użytkowania mebli
 • różnice dopuszczalne w odcieniach elementów drewnianych i drewnopodobnych wynikających z budowy anatomicznej drzew.
 • różnice w odcieniach mebli i oświetlenia pochodzących z różnych zamówień.

Zasady użytkowania:

 • do czyszczenia mebli używać miękkiej, zwilżonej szmatki a następnie wytrzeć do sucha.
 • nie należy stosować żadnych środków do czyszczenia i konserwacji mebli, tkanin, skóry ponieważ mogą one zawierać szkodliwe dla nich składniki i doprowadzić do uszkodzenia powierzchni mebla, tkaniny bądź skóry.
 • meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych i zamkniętych, nie narażać na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych, przy wilgotności powietrza nie mniejszej jak 45% (przy niskiej wilgotności powietrza mogą powstać pęknięcia, odpryski farby, lakieru) lub zbyt wysokiej ponad 65%.
 • meble należy ustawić na równej powierzchni – wypoziomowane, w razie potrzeby regulacji drzwi, wykręcenie oraz wkręcenie zawiasów.
 • na meblach nie można ustawiać gorących naczyń, ponieważ możne spowodować to odbarwienie, uszkodzenie powierzchni.
 • powierzchnie mebla nie narażać na długotrwały kontakt z płynami np. (woda,kawa, herbata alkohol) ponieważ może spowodować to uszkodzenie mebla.

Reklamacje przyjmowane będą drogą mailową: salon@queen-meble.pl lub pocztą na adres firmy “Karolina Orzechowska P.H.U.QUEEN-MEBLE ul.Sarmacka 12F/5, 02-972 Warszawa. Podstawą do reklamacji jest: otrzymana faktura. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później jak 14 dni od stwierdzenia wady produktu. Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź mailowo o decyzji rozpatrzenia reklamacji.