Regulamin akcji sprzedażowej „Pantofelek”
zwany dalej Regulaminem.

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji sprzedażowej pod nazwa „Pantofelek”, zwanej dalej „Promocją” jest P.H.U. „QUEEN” s.c z siedzibą w Łozinie, NIP: 896- 149- 95- 59 zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Promocja prowadzona będzie w Salonie Meblowym we Wrocławiu, ul. Brucknera 25- 43, zwanym dalej w dalszej części regulaminu „sklepem” w godzinach otwarcia sklepu.
3. Promocja będzie prowadzona od 01.04.2017 roku do 31.12.2017 roku.
4. W promocji mogą brać udział wszyscy pełnoletni, indywidualni klienci sklepu, zwani dalej „Uczestnikami”.
5. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter promocyjny.
6. Udział w Promocji jest dobrowolny.

§2
Zasady Promocji
1. Osoby zwane dalej „Polecającymi”, które dokonają zakupów mebli za dowolną kwotę w salonie w okresie obowiązywania promocji i polecą nasz salon innemu klientowi zwanemu „Kupującym”, który również dokona zakupu mebli, wezmą udział w akcji promocyjnej „Pantofelek”.
Kupony promocyjne:
2. W momencie dokonywania zakupów w okresie promocji, każdy z klientow otrzymuje kupon promocyjny w ilosci 3 szt.
3. Kupony promocyjne służą do przekazania ich innym osobom w celu polecenia naszego salonu do dokonania zakupów.
4. Kupony promocyjne, są potwierdzeniem uczestnictwa Polecającego w akcji promocyjnej.
5. Wszystkie kupony promocyjne wykorzystane przez Kupujących dokonujących zakupów z polecenia, biorą udział w loterii pieniężnej organizowanej po zakończeniu promocji.
6. Kupony promocyjne nie łączą się z innymi promocjami i rabatami udzielanymi w sklepie.
7. Kazdy prawidłowy kupon zawiera informację o POLECAJĄCYM oraz kupującym, a takze dane związane z zakupem.
8. Kupony promocyjne ważne są do dnia zakończenia promocji.
Akcja promocyjna:
9. Kazdy kupujący dokonujący zakupów mebli przekazując otrzymany kupon rabatowy do salonu, uzyskuje zniżkę na zakupy w wysokości 5 %.
10. Każdy polecający dokonując kolejnych zakupów mebli w okresie obowiązywania promocji otrzymuje rabat w wysokości 10 % zakupów.
11. Warunkiem uzyskania rabatu przez Polecającego jest dokonanie zakupu przez Kupującego.
Loteria pieniężna:
1. Nagrodą główną w loterii jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych w gotówce.
2. Dodatkowo wyłonione zostaną dwie osoby, które otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 200 złotych na zakupy w naszym salonie meblowym.
3. W loterii pieniężnej biorą udział tylko te kupony , które są potwierdzeniem dokonania zakupu z polecenia, zgodnie z pkt 10 §2.
4. Każdy kupon potwierdzający dokonanie zakupu z polecenia, jest jednym losem w loterii.
5. Każdy uczestnik promocji, może swoimi działaniami wygenerować dowolną liczbę losów biorących udział w loterii, tym samym zwiększając swoje szanse na wygraną.
6. Oficjalne losowanie będzie miało miejsce dnia 14.01.2018 r. w Salonie Meblowym „Queen” we Wrocławiu, ul. Brucknera 25- 43 o godzinie 12:00.
7. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu losowania.
8. Przekazanie nagrody głównej, oraz bonów rabatowych będzie miało miejsce w tym samym dniu po ogłoszeniu wyników.
§3
Dane osobowe:
1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej i dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje wyłącznie dla celów przeprowadzenia niniejszej Promocji – zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania.
§4
Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi.
2. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacja zasad niniejszego Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w sklepie.

Queen internetowo

Od początku roku 2020 jesteśmy dla Was tylko w internecie 💻😊